• Алуф Саде, шоссе № 4
 • Ашдод - Север, шоссе № 4
 • Бар-Илан, шоссе № 4
 • Бейт-Даган, шоссе № 44
 • Ганот, шоссе № 1 и № 4
 • Гея, шоссе № 4
 • Глилот, шоссе № 2 и № 5
 • Кфар-Шмариягу, шоссе № 2
 • Кфар ха-Ярок, шоссе № 5
 • Месубим, шоссе № 4
 • Мораша, шоссе № 4 и № 5
 • Раанана-Юг, шоссе № 4
 • Ришон ле-Цион, шоссе № 4
 • ха-Шива, шоссе № 4 и № 44
 • Шапирим, шоссе № 1
 • ха-Яркон, шоссе № 5